НАПІВПРОВІДНИКИ

Постійний розвиток і розширення сфери використання електронних приладів, пов'язане зі збільшенням елементної бази, основою якої є провідники та напівпровідники. При цьому останні відіграють визначальну роль.